Producten

Onze productenDe 3D Cityplanner - Digital Twin voor stedenbouw


 • De 3D Cityplanner is een digitale weergave van de werkelijkheid (ook wel Digital Twin of Spiegelstad genoemd) met de mogelijkheid om projecten in te voeren.

  Dit kunnen uitgebreide masterplannen zijn, massastudies of meer gedetailleerde gebouwen. Het genereren van gebieden en gebouwen gaat overigens automatisch. Met de ingebouwde financiele-, ruimtelijke-, parkeer-, zonnepotentie en geluidsmodules is direct inzicht te krijgen in de haalbaarheid in overzichtelijke dashboards.  Meer info

 • features

  Locatieanalyse

  De 3D Cityplanner zit boordevol met relevante datalagen zoals kadastrale data of bestemmingsplan. U kunt zelfs op elke locatie een geluidsberekening maken waarbij de situatie voor en na direct inzichtelijk is.

 • features

  Massastudies of masterplannen

  Met de automatische tekentool (AI voor architectuur) is het ontwerpen van gebieden en gebouwen heel eenvoudig. Geef de afmetingen van de kavels of appartementen in en de generator doet de rest.

 • features

  Grond- en vastgoedexploitatie

  Terwijl de gebouwen en gebieden generator u helpt bij het ontwerpen zorgt de financiele module ervoor dat er een residule grondwaarde en grondexploitatie berekend wordt. Uiteraard zelf in te stellen op basis van uw parameters.

 • features

  Digital Twin City

  De 3D Cityplanner is een Digital Twin van heel Nederland met honderden data kaartlagen van boven en ondergrond in 2D en 3D. Met een account kunt u een hele gemeente of wijk in beeld brengen en delen met iedereen die u maar wilt.Voorzieningen scan

Op dit moment zijn er veel nieuwbouwplannen in verschillenden gemeente. Veel van deze plannen zijn binnen de bestaande bebouwde gebieden, de zogenaamde inbreidingsplannen. Nieuwe bewoners hebben voorzieningen nodig.


Ziekenhuizen en huisartsen krijgen meer patienten, basisscholen meer kinderen en de politie en brandweer heeft uiteindelijk ook meer werk door de groei van de bevolking.


De voorzieningen scan kan dit heel inzichtelijk maken. Op basis grote hoeveelheden data en normen kunnen we dit opzetten voor elke gemeente of wijk in Nederland.

De voorzieningenscan is een dashboard waarbij voor 31 aspecten verdeeld over zes hoofdthema’s berekend is wat de ‘score’ is ten opzichte van een ingestelde norm. De hoofdthema’s zijn Openbare Ruimte, Onderwijs, Zorg, Hulpdiensten, Cultuur, sport en recreatie en Detailhandel en horeca. De scores zijn verdeeld in scores voor en na een ingreep zoals de bouw van nieuwe woningen.

Neem contact met ons op voor meer informatie.

LER, Leefbaarheids Effect Rapportage

Met één klik op de knop zien hoe het gesteld is met de leefbaarheid in uw wijk? Of zien wat voor effect nieuwbouw heeft op het aantal m² groen per woning? De leefbaarheidseffectrapportage, afgekort naar de LER, biedt hiervoor de uitkomst.


In de 3D Cityplanner worden de aanpassingen voor de wijk gedaan, die gedeeld kunnen worden met wijkbewoners door middel van een overzichtelijke webpagina. Hier zijn luchtkwaliteit, fijnstof, aantal bomen per inwoner, criminaliteitsstatistieken, afstand tot voorzieningen en meer te zien met de bijbehorende leefbaarheidsscore. Op dit moment zijn er in totaal veertig verschillende onderwerpen waarbij de leefbaarheid op normen wordt getoetst.


Deze normen worden bepaald door doelstellingen van de stad, het Rijk of Europa. Het zijn feiten, waarbij de LER aangeeft of een wijk aan de doelstellingen voldoet of niet. Als een wijk op dit moment een voldoende scoort kan dit door nieuwbouw veranderen naar een onvoldoende doordat er geen rekening wordt gehouden met de getoetste onderwerpen.


De wijk Bezuidenhout in Den Haag is de eerste wijk in Nederland die actief gebruik maakt van de LER. Ondertussen zijn we al in veel meer wijken in Nederland bezig. Door in de 3D Cityplanner nieuwe gebouwen neer te zetten, is te zien hoe de leefbaarheid binnen de wijk veranderd. De komende jaren komen er naar schatting 30 procent meer inwoners in Bezuidenhout. De LER toont aan dat er niet genoeg tandartsen, speeltuintjes en openbaar groen zijn voor deze nieuwe inwoners waardoor voordat er gebouwd wordt, hierover nagedacht kan worden door de gemeente.Wilt u meer informatie of de LER toepassen op een wijk in uw eigen gemeente?

Neem contact met ons op voor meer informatie.Serious Gaming

Ruimtelijke ontwikkeling, projectontwikkeling en stedenbouw zijn complexe disciplines. Vooral de integraliteit van problemen die kunnen optreden, zorgt er voor dat traditionele opleiding van medewerkers vaak onvoldoende voorbereiden op de praktijk.Ook kunnen in langlopende projecten ingesleten structuren en moeilijk worden doorbroken. Mensen zitten soms ‘vast’ in een patroon, waardoor andere oplossingen over het hoofd worden gezien.


Met serious gaming kunt u uw organisatie in een realistische setting trainen hoe met complexe situaties en problemen om te gaan. In een serious game komen niet alleen de technische aspecten van een opgave aan de orde, maar ook de organisatorische en politieke aspecten. Omdat het een game betreft en niet een reëel project, worden mensen gestimuleerd om te komen met out of the box oplossingen. Door te wisselen met rollen krijgt men begrip voor de belangen van anderen.


Er zijn al diverse Serious Games ontwikkeld, die wij als workshop aanbieden. Het is ook mogelijk een game op maat te ontwikkelen op basis van ons Serious Gaming Framework. Het framework biedt namelijk een flexibele stedelijke omgeving waarin verschillende maatregelen genomen kunnen worden. Op die manier is het binnen het domein van ruimtelijke ordening mogelijk om verschillende thema’s en onderwerpen zoals Omgevingswet, duurzaamheid, stedenbouw en de energietransitie uit te lichten. Doordat het een multiplayer framework is (dus te spelen met meerdere actoren) wordt samenwerking, onderhandeling en communicatie onderling nagespeeld. Zie voor de mogelijkheden die het framework biedt ook de video Serious Gaming Framework.

Neem contact met ons op voor meer informatie.