Onze Methode

Inventarisatie

De zoektocht naar de beste ruimtelijke oplossing begint bij het organiseren van de juiste data. Meten is weten. Kadastrale gegevens, ruimtegebruik, vastgoedgegevens (waarde, functie, energiekosten), bestemmings- en structuurplannen, milieucontouren en onder- en bovengrondse infrastructuur moeten worden verzameld. Het resultaat is een kaart met een getrouwe en actuele presentatie van de werkelijkheid. De kaart is doorzoekbaar en kan worden gefilterd op elke gewenste eigenschap. De basiskaart geeft inzicht in de ruimtelijke randvoorwaarden en is het startpunt om analyses te maken en oplossingen te genereren in de vervolgstappen.


Voorbeeldprojecten:Analyse

De basiskaart is een goed begin van uw project. In deze vervolgstap worden complexe analyses mogelijk. Door data met elkaar te verbinden en aan rekentools te koppelen maken we bijvoorbeeld financiële analyses, grondgebruik overzichten en planruimte studies. Maar ook technische- of duurzaamheidsanalyses: Waar zorgen combinaties van infrastructuur voor problemen? Waar liggen de mogelijkheden voor energiebesparing? De resultaten van de analyses worden gepresenteerd met heldere kaarten, grafieken en rapportages.


Voorbeeldprojecten:Simulatie

Meestal wordt te vroeg gekozen voor een enkele ruimtelijke oplossing. Als deze oplossing uiteindelijk niet de juiste blijkt, levert dit vertraging, extra kosten en verlies aan draagvlak op. Simuleren is het middel om dit te voorkomen. Door ruimtelijke ingrepen te simuleren en de effecten op financiën (haalbaarheid & financiering), ruimte (programma & kwaliteit) en markt (afzetbaarheid) door te rekenen, wordt al snel duidelijk welke oplossingen kansrijk zijn en welke niet. Met de simulatie wordt ook de robuustheid van een oplossing in beeld gebracht. Oplossingen die alleen haalbaar zijn onder bepaalde omstandigheden, vallen door de mand. Door gebruik te maken van moderne 3D- en Big Data technologieën bent u door de tools van StrateGis in staat om dit soort simulaties snel en zorgvuldig uit te voeren.


Voorbeeldprojecten:Hier boven staat simulatie op specifiek projectniveau centraal. Wanneer u meer wilt weten over simulatie als trainingtool kijkt u dan naar onze Serious Games.