Gebruik (open)data bij gebiedsontwikkeling

Tegenslagen en obstakels: ze horen bij de bouw als bij het leven. Maar hoe eerder je ze in beeld hebt, hoe gemakkelijker je ze kunt oplossen. Dat scheelt niet alleen geld, maar ook frustratie. Ik herinner me een bouwproject waar al anderhalf jaar aan tekenwerk en planning in zat, toen wij met onze Gebiedsontwikkelaar software langs mochten komen. Wij deden waar we voor gevraagd waren:  uit allerlei open(data) bronnen – van bestemmingsplannen tot DINO – voerden we data in ons systeem in om het plangebied zo volledig mogelijk in kaart te brengen. De bedoeling was om met deze 3D-visualisatie als uitgangspunt alle mogelijke scenario’s door te rekenen, om tot een optimale uitvoering van het oorspronkelijke plan te komen. Maar zover kwam het niet. Tijdens het invoegen van de diverse informatielagen verscheen een 380 kV hoogspanningskabel in beeld, die dwars door het gebied bleek te lopen. Dag plan.


De 3D-Cityplanner laat (open) data zien en analyseert nieuwbouw projecten

Nu is dit een extreem voorbeeld. Maar op alle niveaus van een bouwproject geldt: ieder risico dat je kunt uitsluiten, iedere mogelijkheid die je kunt afwegen, ieder obstakel dat je kunt wegnemen of ontwijken, is – letterlijk! – winst. Tijd is geld. Op tijd is nog meer geld.

Met de 3D-Cityplanner brengen wij, samen met de klant, graag alle kansen en mogelijkheden voor een bouwproject inzichtelijk en overzichtelijk in kaart. Daar hoort ook bij dat we alle mogelijke tegenslagen en obstakels incalculeren. En bij voorkeur niet pas na anderhalf jaar.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *