Producten


De afgelopen jaren heeft StrateGis gewerkt aan een aantal op elkaar afgestemde softwareproducten ter ondersteuning van gebiedsontwikkeling. Centraal hierbij staat steeds de relatie tussen ruimtelijk ontwerp en rekenmodel. Wat de software van StrateGis onderscheidend maakt is de nauwe relatie tussen praktijk en ontwikkeling. Alle software is eerst uitgebreid door StrateGis zelf in de praktijk toegepast en geoptimaliseerd, alvorens het op de markt komt. De afgelopen jaren is in meer dan 100 projecten de toegevoegde waarde en betrouwbaarheid van onze software gebleken.


Onderstaand staan onze belangrijkste software gebaseerde producten genoemd:Domeinen

StrateGis ontwikkelt tools voor het ruimtelijke domein. Dit varieert van het combineren en visualiseren van open data, bijvoorbeeld in het kader van de Basisregistratie Ondergrond of de Omgevingswet, tot aan het kunnen visualiseren van ruimtelijke ingrepen.

Onderstaand hebben we de belangrijkste domeinen waar we momenteel tools voor hebben ontwikkeld benoemd:

  • Bodem en ondergrond
  • Leefbaarheid
  • Omgevingswet
  • Vastgoed

Voor deze thema’s zijn diverse modules ontwikkeld voor onze 3D Geoviewer / 3D Cityplanner. Met een solide basis is uitbreiding met thema’s naar uw keuze goed mogelijk.


Lees meer


Onze methode

StrateGis maakt de tools voor het managen van de informatie van uw ruimtelijke project, bijvoorbeeld in vastgoed- en gebiedsontwikkeling. U krijgt inzicht in elke fase van uw project en u kunt direct reageren op veranderende omstandigheden. Dit levert niet alleen een besparing op plankosten, maar vooral hogere rendementen omdat we de relevante informatie op het juiste moment voor u bruikbaar maken. Het is onze missie om organisaties zelf de regie te geven over hun projecten door gebruiksvriendelijke digitale 2D- en 3D-informatie systemen. Onze tools worden uw tools.


Onze aanpak bestaat uit de volgende 3 stappen:


In elke fase van het proces bieden wij u de ondersteuning op maat. Door deze stappen te doorlopen beschikt u over alle relevante informatie van uw ruimtelijke project zodat de juiste oplossing kan worden gekozen.


Lees meer


Projecten


De afgelopen jaren heeft StrateGis voor uiteenlopende opdrachtgevers projecten uitgevoerd, voor met name gemeenten, provincies, ontwikkelaars en corporaties. Hierbij gaat het vaak om op maat gemaakte softwaretoepassingen, variërend van serious games, CRM-systemen, buurtmonitor-app’s en een tool genaamd de 3D Geoviewer / 3D Cityplanner. Begonnen als online GIS viewer, is deze tool inmiddels uitgebreid tot een geodesign teken- en rekentool waarin het mogelijk is nieuw vastgoed te tekenen en stedenbouwkundige plannen door te rekenen. Verder is het voor analysedoeleinden ook mogelijk de 3D Geoviewer / 3D Cityplanner modulair uit te breiden met leefbaarheidsrapportages of bijvoorbeeld een lichtmodule voor straatverlichting en verkeersregelinstallaties.


Een selectie van opdrachtgevers:


Lees meer

Directie/staf